Over ADR-opleider.nl

ADR-opleider.nl is een gespecialiseerde opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen, die zich richt op het organiseren en uitvoeren van opleidingen die verband houden met de Europese regelgeving 'ADR'.

Het ADR is de Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Ontwikkelingen op opleidingsgebied

Nadat brancheorganisatie VTL (thans STL) met de organisatie en uitvoering van ADR-opleidingen in Nederland is gestopt is het aanbod van ADR cursussen erg versnipperd geraakt. Hierdoor is niet elke opleider in staat de cursussen in een vaste frequentie aan te bieden en heeft ook niet elke verkeersschool een specialist in huis om een goede ADR-opleiding te verzorgen.

ADR-specialist

In de brede markt van transportopleidingen en nascholingscursussen, waarin de opleidingen steeds meer door generalisten op het gebied van verkeersopleidingen worden gegeven, wil ADR-opleider.nl zich profileren als ‘ADR-specialist’. Door onze specialistische kennis en ervaring op het gebied van ADR opleiding en examinering kunnen wij een optimale voorbereiding op de nieuwe ADR examenvormen garanderen.

Egbert van der Leest Onze docent Egbert van der Leest heeft een ruime ervaring als docent op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hij is o.a. 15 jaar werkzaam geweest bij brancheorganisatie VTL (thans STL) en als zelfstandig opleider (sinds 2006). Verder is hij onderwijs- en examenontwikkelaar geweest voor opleidingen in het wegvervoer, de binnenvaart en voor de opleiding veiligheidsadviseur. Enkele jaren was hij secretaris van het College van Deskundigen van de Stichting Exameninstituut Veiligheidsadviseur (thans CBR/CCV).

Egbert is veiligheidsadviseur wegvervoer en heeft o.a. de specialisatieopleiding 'Specialist Gevaarlijke Stoffen' aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam gevolgd. Zijn kennis van de praktijk, gecombineerd met zijn expertise als onderwijs- en examenontwikkelaar, staan garant voor een kwalitatief goede cursus. Het interactief lesgeven met gebruik van multimedia wordt door cursisten zeer gewaardeerd en vertaalt zich o.a. in hoge examenresultaten.

Een erkende en gecertificeerde opleiding

ADR-cursussen mogen alleen worden gegeven door opleiders die door de CCV zijn erkend en gecertificeerd. ADR-opleider.nl is door het CBR/CCV erkend en gecertificeerd voor het geven van ADR nascholingscursussen. Bovendien zijn wij gecertificeerd door STL, waardoor onze opleidingen onder de subsidieregeling van de SOOB vallen.

Lesmethode

Ook onze lesmethode, d.w.z. het dagprogramma, de onderwerpen, de leerdoelen en het lesmateriaal, worden door de CCV goedgekeurd. ADR-opleider.nl heeft zelf het lesmateriaal en het lesprogramma ontwikkeld.

Leslokaal Plesmanstraat 59 te Veenendaal
Leslokaal in Veenendaal

Slagingspercentages

Ons slagingspercentage van gemiddeld 95% in de afgelopen jaren geeft aan dat onze methode goed aansluit op de exameneisen van het CBR/CCV.
In 2015 was ons slagingspercentage voor de Basiscursus zelfs 99%.
In 2016 was het slagingspercentage van 14 cursusgroepen 100%.
Van de weekcursussen was het percentage in 2016 en 2017: 97%.

Opleidingslocatie Veenendaal

In onze opleidingslocatie in Veenendaal worden uitsluitend opleidingen georganiseerd en uitgevoerd die verband houden met het ADR.