Over ADR-opleider.nl

ADR-opleider.nl is onderdeel van SCS Training & Consultancy.


ADR-opleider.nl is een gespecialiseerde opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen, die zich richt op het organiseren en uitvoeren van opleidingen die verband houden met de Europese regelgeving 'ADR'.

Het ADR is de Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Ontwikkelingen op opleidingsgebied

Nadat brancheorganisatie VTL (thans STL) met de organisatie en uitvoering van ADR-opleidingen in Nederland is gestopt is het aanbod van ADR cursussen erg versnipperd geraakt. Hierdoor is niet elke opleider in staat de cursussen in een vaste frequentie aan te bieden en heeft ook niet elke verkeersschool een specialist in huis om een goede ADR-opleiding te verzorgen.

ADR-specialist

In de brede markt van transportopleidingen en nascholingscursussen, waarin de opleidingen steeds meer door generalisten op het gebied van verkeersopleidingen worden gegeven, wil ADR-opleider.nl zich profileren als ‘ADR-specialist’. Door onze specialistische kennis en ervaring op het gebied van ADR opleiding en examinering kunnen wij een optimale voorbereiding op de nieuwe ADR examenvormen garanderen.

Onze praktijkgerichte docenten hebben ruime ervaring op het gebied van gevaarlijke stoffen. Met hun kennis van de praktijk, in combinatie met hun expertise in het geven van cursussen, staat dit garant voor een kwalitatief goede cursus. Het interactief lesgeven met gebruik van multimedia wordt door de cursisten zeer gewaardeerd, dit vertaalt zich in hoge examenresultaten.

Een erkende en voorlopig gecertificeerde opleiding

ADR-cursussen mogen alleen worden gegeven door opleiders die door de CCV zijn erkend en gecertificeerd. SCS Training & Consultancy is door het CBR/CCV erkend en gecertificeerd voor het geven van ADR nascholingscursussen. Bovendien zijn wij voorlopig gecertificeerd door STL, waardoor onze opleidingen onder de subsidieregeling van de SOOB vallen.

Lesmethode

Ook onze lesmethode, d.w.z. het dagprogramma, de onderwerpen, de leerdoelen en het lesmateriaal, worden door de CCV goedgekeurd. ADR-opleider.nl heeft zelf het lesmateriaal en het lesprogramma ontwikkeld.

Leslokaal Plesmanstraat 59 te Veenendaal
Leslokaal in Veenendaal

Slagingspercentages

Ons slagingspercentage van gemiddeld 95% in de afgelopen jaren geeft aan dat onze methode goed aansluit op de exameneisen van het CBR/CCV.
In 2015 was ons slagingspercentage voor de Basiscursus zelfs 99%.
In 2016 was het slagingspercentage van 14 cursusgroepen 100%.
Van de weekcursussen was het percentage in 2016 en 2017: 97%.

Opleidingslocatie Veenendaal

In onze opleidingslocatie in Veenendaal worden uitsluitend opleidingen georganiseerd en uitgevoerd die verband houden met het ADR.