ADR Tank

ADR tank is een aanvulling op het certificaat ADR Basis.

Vervoersbevoegdheid

Wat mag je met een ADR certificaat Tank vervoeren?

Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:
a) tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter
b) tankcontainers en MEGC's (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter.

Tankwagen Batterijwagen Tankcontainer MEGC

Informatie over het ADR examen

Welke onderwerpen worden behandeld?

In onderstaand overzicht zie je de examenonderwerpen voor de ADR module Tank.

ADR Tank

Onderwerpen
TA Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
TB Specifieke voorschriften voor de voertuigen / tanks
TC Algemene theoretische kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen
TD Specifieke aanvullende voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen
(goedkeuringscertificaten, goedkeuringskenmerken, het aanbrengen van grote etiketten en oranje borden, enz.)

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn bij het examen voor de module Tank ook de volgende exameneisen voor de module Basis van toepassing, voor zover deze afwijkend zijn voor het vervoer in tanks.

Onderwerpen
A3 De documenten, die het vervoer van gevaarlijke stoffen in voorkomend geval begeleiden
G2 De voorschriften voor het gebruik van tunnels en de routeplicht
G4 De voorschriften voor het vervoer bij bepaalde weersomstandigheden
G5 De voorschriften voor het gebruik van een zout veer
G6 De voorschriften voor het gebruik van een pont
J1 De voorschriften voor het laden en/of lossen van voertuigen

Specifieke onderwerpen die in het tankgedeelte aan de orde komen zijn: soorten tanks; tankcodes; voertuigtypen; voertuig- en tankkeuringen; constructievoorschriften voor atmosferische tanks en druktanks; rijgedrag van voertuigen met tanks; regels tijdens het vervoer; laad- en loshandelingen in het tankvervoer; kenmerking en etikettering.

Wie vraagt het examen aan?

Het examen kan alleen worden aangevraagd via een erkende en gecertificeerde opleider, zoals ADR-opleider.nl. Er mag alleen examen worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.

Waaruit bestaat het ADR-examen Tank?

Het is een schriftelijk examen met 15 meerkeuzevragen. Voor beginners en verlengers is het aantal examenvragen gelijk: 10 Vragen gaan over algemene kennis en 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Wat is een casestudy?

In een casestudy worden 5 vragen gesteld over een bepaald transport van gevaarlijke stoffen. Voor de beantwoording van de vragen kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, tabellen en vervoersdocumenten.

Hoeveel fouten mag je maken?

Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd. Zie onderstaande tabellen.

Initiële- en verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Tank 30 min. 15 10 1 5 11

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het examen!

Wanneer krijg je uitslag van het examen?

Direct na het afsluiten van het examenprogramma zie je de uitslag op de computer. Op de dag van het examen ontvang je via je e-mailadres van elke examenmodule ook een uitslagformulier.
Als examenuitslag wordt alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven, wel wordt het aantal fout beantwoorde vragen aangegeven en de onderwerpen waarin de fouten zijn gemaakt. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer 2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd.

Hoelang is de examenuitslag geldig?

Om de aanvullende module Tank te halen moet je eerst in het bezit zijn van het ADR certificaat Basis. Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

Geldigheidsduur van het ADR certificaat

Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?

De geldigheidsduur is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Inschrijven

Direct inschijven