ADR Tank

ADR tank is een aanvulling op het certificaat ADR Basis.

Vervoersbevoegdheid

Wat mag je met een ADR certificaat Tank vervoeren?

Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:
a) tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter
b) tankcontainers en MEGC's (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter.

Tankwagen Batterijwagen Tankcontainer MEGC

Cursusinformatie

Op welke data starten de cursussen?

Cursusplanning en locatie

De cursussen starten op de volgende maandagen op onze trainingslocatie in Veenendaal.

Startdata ADR weekcursussen

Hoelang duurt de opleiding en wat zijn de kosten van de opleiding?

Tijdens de weekcursus worden de lessen voor de modules Basis, Tank en Klasse 7 gegeven.
De gegevens in de tabel zijn van toepassing op zowel de beginnerscursus als de verlengingscursus.

Cursusduur en prijzen

ADR opleiding Cursusduur Lesdagen Excl. BTW Incl. BTW
ADR Certificaat Basis + Tank Initieel4 dagenma t/m do€ 604,40€ 705,83
ADR Certificaat Basis + Tank Verlenging 
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 7 Initieel4,5 dagma t/m vrij€ 721,21€ 836,96
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 7 Verlenging 
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Initieel5 dagenin overleg€ 873,00€ 1.010,42
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Verlenging 

Lestijden weekcursus

Voor de module ADR Basis zijn de lestijden op maandag t/m woensdag van 08.00 tot 16.00 uur.
Voor de module Tank is de lestijd op donderdag van 08.00 tot 17.00 uur.
De lessen voor de Klasse 7 zijn op vrijdag van 08.00 tot 11.00 uur.
De cursusuren en het examen voor klasse 1 worden in overleg gepland, zie Lestijden Klasse 1.

Kosten lesmateriaal en examens

De cursusprijzen zijn inclusief examen(s) en lesboek(en).
De kosten voor de examens zijn BTW vrij.

Lunches en consumpties

Op hele cursusdagen wordt de cursisten een lunch aangeboden.
De kosten van koffie, thee, frisdrank en de lunch zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Bevestiging / uitnodiging

Na inschrijving ontvangt de deelnemer/cursist een uitnodiging met daarin de bevestiging met cursusdata, informatie over de voorbereiding, mee te nemen documenten/materialen, de locatie waar de opleiding wordt verzorgd en overige belangrijke informatie over de cursus.

Informatie over het ADR examen

Welke onderwerpen worden behandeld?

In onderstaand overzicht zie je de examenonderwerpen voor de ADR module Tank.

ADR Tank

Onderwerpen
TA Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
TB Specifieke voorschriften voor de voertuigen / tanks
TC Algemene theoretische kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen
TD Specifieke aanvullende voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen
(goedkeuringscertificaten, goedkeuringskenmerken, het aanbrengen van grote etiketten en oranje borden, enz.)

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn bij het examen voor de module Tank ook de volgende exameneisen voor de module Basis van toepassing, voor zover deze afwijkend zijn voor het vervoer in tanks.

Onderwerpen
A3 De documenten, die het vervoer van gevaarlijke stoffen in voorkomend geval begeleiden
G2 De voorschriften voor het gebruik van tunnels en de routeplicht
G4 De voorschriften voor het vervoer bij bepaalde weersomstandigheden
G5 De voorschriften voor het gebruik van een zout veer
G6 De voorschriften voor het gebruik van een pont
J1 De voorschriften voor het laden en/of lossen van voertuigen

Specifieke onderwerpen die in het tankgedeelte aan de orde komen zijn: soorten tanks; tankcodes; voertuigtypen; voertuig- en tankkeuringen; constructievoorschriften voor atmosferische tanks en druktanks; rijgedrag van voertuigen met tanks; regels tijdens het vervoer; laad- en loshandelingen in het tankvervoer; kenmerking en etikettering.

Wanneer doe je examen?

ADR examens worden per computer afgenomen in een CBR kantoor.
Om zeker te zijn van een examenplaats is het belangrijk dat kandidaten op tijd zijn aangemeld. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met de reisafstand tussen de woonplaats en de CBR-examenlocatie. Onder voorbehoud van beschikbaarheid worden examens gereserveerd volgens onderstaand schema.

Planning examendagen *

*onder voorbehoud van beschikbaarheid van examens bij CCV

ADR examens Examendag
ADR Certificaat Basis Donderdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Klasse 7 Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Tank Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 7 Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Klasse 1 In overleg

Wie vraagt het examen aan?

Het examen kan alleen worden aangevraagd via een erkende en gecertificeerde opleider, zoals ADR-opleider.nl. Er mag alleen examen worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.

Waaruit bestaat het ADR-examen Tank?

Het is een schriftelijk examen met 15 meerkeuzevragen. Voor beginners en verlengers is het aantal examenvragen gelijk: 10 Vragen gaan over algemene kennis en 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Wat is een casestudy?

In een casestudy worden 5 vragen gesteld over een bepaald transport van gevaarlijke stoffen. Voor de beantwoording van de vragen kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, tabellen en vervoersdocumenten.

Hoeveel fouten mag je maken?

Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd. Zie onderstaande tabellen.

Initiële- en verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Tank 30 min. 15 10 1 5 11

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het examen!

Wanneer krijg je uitslag van het examen?

Direct na het afsluiten van het examenprogramma zie je de uitslag op de computer. Op de dag van het examen ontvang je via je e-mailadres van elke examenmodule ook een uitslagformulier.
Als examenuitslag wordt alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven, wel wordt het aantal fout beantwoorde vragen aangegeven en de onderwerpen waarin de fouten zijn gemaakt. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer 2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd.

Hoelang is de examenuitslag geldig?

Om de aanvullende module Tank te halen moet je eerst in het bezit zijn van het ADR certificaat Basis. Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

Geldigheidsduur van het ADR certificaat

Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?

De geldigheidsduur is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Nascholing / code 95

Tellen de lesuren van de ADR cursus mee voor de nascholing / code 95?

Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een chauffeursdiploma, rijbewijs C en/of D of de Code 95-basiskwalificatie, kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.
De registratiekosten zijn € 18,05 per 7 uur (BTW vrij).

Aantal nascholingsuren + kosten

ADR opleiding Aantal uren BTW vrij
ADR Certificaat Basis 14 € 36,10
ADR Certificaat Basis + Tank 21 € 54,15
Module Tank 7 € 18,05

In verband met de cursusduur zijn er geen extra nascholingsuren voor het volgen van de cursusmodules voor de Klassen 1 + 7.

SOOB subsidie

Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiebedragen zijn voor beginners en verlengers gelijk.

Subsidiebedragen

ADR opleiding Subsidiebedrag
ADR Certificaat Basis € 100,00
ADR Certificaat Basis + Tank € 110,00
Module Tank € 75,00

De aanvullende module voor Tankvervoer kan alleen in combinatie met de Basiscursus worden verlengd.

Inschrijven

Kies een beginnerscursus of een verlengingscursus en schrijf je direct in

Beginnerscursus
Verlengingscursus