ADR Klasse 7

Klasse 7 is een aanvulling op het certificaat ADR Basis.

gevaarsetiketten klasse 7

Vervoersbevoegdheid

Wat mag je met een ADR certificaat voor Klasse 7 vervoeren?

Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Klasse 7 ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Informatie over het ADR examen

Welke onderwerpen worden behandeld?

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor Klasse 7.

ADR Klasse 7

Onderwerpen
RA De specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden
RA1 Kan de definitie van klasse 7 noemen.
RA2 Kan het hoofdgevaar van de klasse 7 benoemen.
RA3 Kan het begrip radioactief uitleggen.
RA4 Kan de gevaren van radioactieve goederen omschrijven.
RA5 Kan het verschil tussen een afwrijfbare en niet afwrijfbare besmetting omschrijven.
RB Specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen.
RB1 Kan de betekenis van de etiketten verklaren.
RB2 Kan de aanvullende voorschriften voor kenmerking en etikettering van colli toepassen.
RB3 Kan de kenmerking en etikettering van voertuigen uitleggen.
RB4 Kan de aanvullende bepalingen m.b.t. het vervoerdocument omschrijven.
RB5 Kan de wijze van beladen en de te nemen voorzorgsmaatregelen toepassen.
RB6 Kan de bepalingen voor stuwage tijdens vervoer en opslag onderweg toepassen.
RB7 Kan de bepalingen voor onbestelbare zendingen toepassen.
RB8 Kan de bepalingen voor periodieke controle en eventuele besmetting van voertuigen benoemen.
RB9 Kan de samenladingsverboden toepassen.
RC Te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn.
RC1 Kan de manieren om de te ontvangen dosis radioactieve straling te beperken toepassen.
RC2 Kan de bepalingen voor beschadigde of lekkende colli toepassen.
RD Overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen
RD1 Kan de volgende begrippen omschrijven:
- Maximum toelaatbaar Stralingsniveau
- Transportindex
- Exclusief gebruik
- CSI
- Borghouder
- Collo/verpakking in geval van radioactieve stoffen.
RD2 Kan de middelen om het stralingsniveau te meten toepassen.
RD3 Kan de aanvullende voorschriften inzake het vervoer uitleggen.

Wie vraagt het examen aan?

Het examen kan alleen worden aangevraagd via een erkende en gecertificeerde opleider, zoals ADR-opleider.nl. Er mag alleen examen worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.

Waaruit bestaat het ADR-examen voor Klasse 7?

Het is een schriftelijk examen met 15 meerkeuzevragen. Voor beginners en verlengers is het aantal examenvragen gelijk.

Hoeveel fouten mag je maken?

Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd. Zie onderstaande tabel.

Initiële- en verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Klasse 7 30 min. 15 15 - - 11

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het examen!

Wanneer krijg je uitslag van het examen?

Direct na het afsluiten van het examenprogramma zie je de uitslag op de computer. Op de dag van het examen ontvang je via je e-mailadres van elke examenmodule ook een uitslagformulier.
Als examenuitslag wordt alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven, wel wordt het aantal fout beantwoorde vragen aangegeven en de onderwerpen waarin de fouten zijn gemaakt. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer 2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd.

Hoelang is de examenuitslag geldig?

Om de aanvullende module Klasse 7 te halen moet je eerst in het bezit zijn van het ADR certificaat Basis. Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

Geldigheidsduur van het ADR certificaat

Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?

De geldigheidsduur is 5 jaar. De geldigheidsduur van het certificaat voor Klasse 7 eindigt op de vervaldatum van het Basis certificaat. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Inschrijven

Direct inschijven