ADR Klasse 1

Klasse 1 is een aanvulling op het certificaat ADR Basis.

gevaarsetiketten klasse 1

Vervoersbevoegdheid

Wat mag je met een ADR certificaat voor Klasse 1 vervoeren?

Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Klasse 1 ook ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Cursusinformatie

Op welke data starten de cursussen?

Cursusplanning en locatie

De cursussen starten op de volgende maandagen op onze trainingslocatie in Veenendaal.

Startdata ADR weekcursussen

Hoelang duurt de opleiding en wat zijn de kosten van de opleiding?

Tijdens de weekcursus worden de lessen voor de modules Basis, Tank en Klasse 7 gegeven.
De gegevens in de tabel zijn van toepassing op zowel de beginnerscursus als de verlengingscursus.

Cursusduur en prijzen

ADR opleiding Cursusduur Lesdagen Excl. BTW Incl. BTW
ADR Certificaat Basis + Klasse 1 Initieel4,5 dagin overleg€ 563,99€ 659,48
ADR Certificaat Basis + Klasse 1 Verlenging 
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Initieel5 dagenin overleg€ 873,00€ 1.010,42
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Verlenging 

Lestijden weekcursus

Voor de module ADR Basis zijn de lestijden op maandag t/m woensdag van 08.00 tot 16.00 uur.
Voor de module Tank is de lestijd op donderdag van 08.00 tot 17.00 uur.
De lessen voor de Klasse 7 zijn op vrijdag van 08.00 tot 11.00 uur.

Lestijden Klasse 1

In de nieuwe examenstructuur zijn examencombinaties komen te vervallen en zijn de exameneisen voor de zelfstandige modules verder aangescherpt. De vraag naar de cursus ADR volledig en met name naar de specialisatiecursus Klasse 1 is hierdoor afgenomen. Om organisatorische- en onderwijskundige redenen hebben wij de module Klasse 1 niet meer in het programma van de weekcursus opgenomen. In overleg met de cursist/opdrachtgever wordt de datum gepland waarop zowel de cursus als het examen voor Klasse 1 zal plaatsvinden. Voordeel hiervan is dat de examens van de overige modules in de cursusweek kunnen plaatsvinden en de kandidaat zich beter kan concentreren op de verschillende examenonderdelen.

Kosten lesmateriaal en examens

De cursusprijzen zijn inclusief examen(s) en lesboek(en).
De kosten voor de examens zijn BTW vrij.

Lunches en consumpties

Op hele cursusdagen wordt de cursisten een lunch aangeboden.
De kosten van koffie, thee, frisdrank en de lunch zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Bevestiging / uitnodiging

Na inschrijving ontvangt de deelnemer/cursist een uitnodiging met daarin de bevestiging met cursusdata, informatie over de voorbereiding, mee te nemen documenten/materialen, de locatie waar de opleiding wordt verzorgd en overige belangrijke informatie over de cursus.

Informatie over het ADR examen

Welke onderwerpen worden behandeld?

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor Klasse 1.

ADR Klasse 1

Onderwerpen
EA Specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
EA1 Kan de indelingscriteria voor de klasse 1 noemen
EA2 Kan het hoofdgevaar van de klasse 1 benoemen
EA3 Kan het begrip explosie uitleggen
EA4 Kan de oorzaken die kunnen leiden tot een ongewilde explosie omschrijven
EA5 Kan de gevolgen van een explosie omschrijven
EB Specifieke voorschriften inzake het samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1
EB1 Kan de samenladingsverboden toepassen
EB2 Kan de compatibiliteitsgroep benoemen die uitsluitend als wagenlading mag worden vervoerd
EC Specifieke voorschriften bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1
EC1 Kan de subklassen, compatibiliteitsgroepen en classificatiecodes definiëren
EC2 Kan de betekenis van de etiketten verklaren
EC3 Kan de kenmerking en etikettering van voertuigen uitleggen
EC4 Kan de aanvullende voorschriften voor de kenmerking van colli toepassen
EC5 Kan de aanvullende bepalingen m.b.t. het vervoerdocument omschrijven
EC6 Kan omschrijven welke extra documenten met een voertuig meegevoerd moeten worden
EC7 Kan de bijzondere bepaling voor het trekken van aanhangwagens van het type EX-II of EX-III omschrijven
EC8 Kan noemen dat er beperkingen zijn m.b.t. de te vervoeren stoffen en hoeveelheden en het vervoer in MEMU's
EC9 Kan de aanvullende voorschriften inzake het vervoer uitleggen
EC10 Kan benoemen dat laden en lossen onder toezicht van een deskundige moet geschieden
EC11 Kan de voorschriften voor het vervoer bij bepaalde weersomstandigheden toepassen
EC12 Kan de voorschriften voor het gebruik van een pont toepassen
EC13 Kan benoemen welke voertuigen gekeurd moeten worden
EC14 Kan de voorschriften m.b.t. de constructie alsmede de functie van de bij afbakening genoemde onderdelen voor EX-II en EXIII-voertuigen omschrijven
EC15 Kan de aanvullende constructievoorschriften voor EX-II en EXIII voertuigen omschrijven

Wanneer doe je examen?

ADR examens worden per computer afgenomen in een CBR kantoor.
Om zeker te zijn van een examenplaats is het belangrijk dat kandidaten op tijd zijn aangemeld. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met de reisafstand tussen de woonplaats en de CBR-examenlocatie. Onder voorbehoud van beschikbaarheid worden examens gereserveerd volgens onderstaand schema.

Planning examendagen *

*onder voorbehoud van beschikbaarheid van examens bij CCV

ADR examens Examendag
ADR Certificaat Basis Donderdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Klasse 7 Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Tank Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 7 Vrijdagmiddag
ADR Certificaat Basis + Klasse 1 In overleg

Wie vraagt het examen aan?

Het examen kan alleen worden aangevraagd via een erkende en gecertificeerde opleider, zoals ADR-opleider.nl. Er mag alleen examen worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.

Waaruit bestaat het ADR-examen voor Klasse 1?

Het is een schriftelijk examen met 15 meerkeuzevragen. Voor beginners en verlengers is het aantal examenvragen gelijk.

Hoeveel fouten mag je maken?

Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd. Zie onderstaande tabel.

Initiële- en verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Klasse 1 30 min. 15 15 - - 11

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het examen!

Wanneer krijg je uitslag van het examen?

Direct na het afsluiten van het examenprogramma zie je de uitslag op de computer. Op de dag van het examen ontvang je via je e-mailadres van elke examenmodule ook een uitslagformulier.
Als examenuitslag wordt alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven, wel wordt het aantal fout beantwoorde vragen aangegeven en de onderwerpen waarin de fouten zijn gemaakt. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer 2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd.

Hoelang is de examenuitslag geldig?

Om de aanvullende module Klasse 1 te halen moet je eerst in het bezit zijn van het ADR certificaat Basis. Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

Geldigheidsduur van het ADR certificaat

Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?

De geldigheidsduur is 5 jaar. De geldigheidsduur van het certificaat voor Klasse 1 eindigt op de vervaldatum van het Basis certificaat. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Nascholing / code 95

Tellen de lesuren van de ADR cursus mee voor de nascholing / code 95?

Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een chauffeursdiploma, rijbewijs C en/of D of de Code 95-basiskwalificatie, kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.
De registratiekosten zijn € 18,05 per 7 uur (BTW vrij).

Aantal nascholingsuren + kosten

ADR opleiding Aantal uren BTW vrij
ADR Certificaat Basis 14 € 36,10
ADR Certificaat Basis + Tank 21 € 54,15
Module Tank 7 € 18,05

In verband met de cursusduur zijn er geen extra nascholingsuren voor het volgen van de cursusmodules voor de Klassen 1 + 7.

SOOB subsidie

Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiebedragen zijn voor beginners en verlengers gelijk.

Subsidiebedragen

ADR opleiding Subsidiebedrag
ADR Certificaat Basis € 100,00
ADR Certificaat Basis + Tank € 110,00
Module Tank € 75,00

De aanvullende module voor Tankvervoer kan alleen in combinatie met de Basiscursus worden verlengd.

Inschrijven

Kies een beginnerscursus of een verlengingscursus en schrijf je direct in

Beginnerscursus
Verlengingscursus