Inschrijven

Weekcursus

Tijdens de weekcursus worden de lessen voor de modules Basis, Tank en Klasse 7 gegeven.

Cursusduur en prijzen

ADR opleiding Cursusduur Lesdagen Code 95 Excl. BTW Incl. BTW

De cursusprijzen zijn inclusief de kosten voor examens, lesboeken, lunches en consumpties.


Wilt u nascholingsuren laten
registreren?

Toelichting
Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een chauffeursdiploma, rijbewijs C en/of D of de Code 95-basiskwalificatie, kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C en/of D.

De registratiekosten zijn € 18,05 per 7 uur (BTW vrij).

Betreft het de verlenging van een Nederlands ADR certificaat?

Let op: als u hiernaast "Nee" heeft ingevuld kan alleen aan een Nederlands verlengingsexamen worden deelgenomen als u ons een kopie van het buitenlandse ADR certificaat toestuurt!

Als de examenkandidaat niet de Nederlandse nationaliteit bezit dan dient er tevens een kopie van het identiteitsbewijs te worden meegezonden.

Ook inschrijven voor ADR Certificaat Basis + Klasse 1 Initieel?

Toelichting
Alleen in combinatie met 1 of meer andere ADR modules kan een cursusdeelnemer worden ingeschreven voor de module Klasse 1.

Cursusduur: 3 klokuren
Lesdag + examen: in overleg
Excl BTW: € 563,99
Incl. BTW: € 659,48