Cursusvoorwaarden

Inschrijving

Door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website van www.adr-opleider.nl verklaart de inschrijver zich akkoord met de onderstaande cursusvoorwaarden.

Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen dient het cursusgeld uiterlijk 10 dagen vóór de startdatum van de betreffende cursus te zijn betaald.

Automatische annulering

Als de betaling 10 dagen vóór de startdatum niet is ontvangen vervalt de inschrijving voor de cursus en het examen automatisch.

Betaling na de uiterlijke betalingsdatum

Als de inschrijving en de betaling na de uiterlijke betalingsdatum plaatsvindt kan in overleg aan de betreffende cursus of aan de eerstvolgende cursus worden deelgenomen.

Annuleringsregeling

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 dagen vóór de startdatum van de betreffende cursus. Bij annulering binnen 10 dagen vóór de startdatum van de betreffende cursus vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde cursusgeld.

Verzuim

Indien de cursist niet aan de cursus deelneemt, of de cursus slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling.
Bij niet volledige deelname aan de cursus wordt de cursist niet tot het examen toegelaten. Er bestaat geen recht op terugbetaling van examenkosten.

Annulering door opleider

ADR-opleider.nl behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld gerestitueerd. ADR-opleider.nl kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.