Examenvragen worden ADR exameneisen

Laten we wel wezen, sinds de afschaffing van het mondelinge ADR examen is de ADR cursus niet meer hetzelfde. Wel logisch eigenlijk, want als het examen verandert, verandert ook de cursus die je op dit examen moet voorbereiden.

Exameneisen

Tot nu toe was de informatie over wat een cursist moet kennen en kunnen te vinden in de exameneisen van het CBR/CCV. Als opleider wil ik nog steeds zo goed mogelijk deze toetsmatrijs blijven volgen, maar telkens blijkt dat dít alleen niet meer voldoende is.

Andere exameneisen

Doordat de examens nu uitsluitend schriftelijk/digitaal worden afgenomen zijn de examens zélf meer en meer de richtlijn voor het examen geworden. Hoe 'specifieker' de vraagstelling en hoe 'afleidender' of 'misleidender' de antwoorden zijn, hoe gerichter de cursist op dit soort vragen moet worden voorbereid.

Eenduidige examenvragen

Voor de examencommissie is het belangrijk erop te letten dat de examenvragen en de afleiders (= foute antwoorden) vakinhoudelijk en eenduidig zijn, binnen de toetstermen van het examen vallen, en niet een eigen leven gaan leiden.

Een voorbeeld van zo'n specifieke vraagstelling

Wie moet zich ervan vergewissen of een gevaarlijke stof tot het vervoer is toegelaten?

A. De afzender
B. De vervoerder
C. De expediteur

Wat wordt er getoetst?

De vraag gaat over de verantwoordelijkheden van betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de letterlijke tekst van het ADR staat: "De afzender moet zich ervan vergewissen of een gevaarlijke stof tot het vervoer is toegelaten". Maar ook staat letterlijk in het ADR: "De vervoerder moet controleren of de stof tot het vervoer is toegelaten".

Kennistoets wordt taaltoets

De toetsterm lijkt dus te zijn: "De examenkandidaat kent het verschil tussen "vergewissen" en "controleren". Afgezien van het feit dat dit geen bestaande toetsterm is, vraag ik mij af of het woord "vergewissen" onder het door de CCV nagestreefde taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands) valt.
Bovendien is in deze vraag heimelijk een extra toetsterm toegevoegd: "De examenkandidaat weet wat een expediteur is/doet".

Afbakening leerdoelen

Je ziet in bovenstaand voorbeeld hoe detaillistisch de examenvragen kunnen zijn. Door het gebruik van afleiders (=foute antwoorden) die niet binnen de toetstermen van het ADR examen vallen moeten er bij de uitleg over de leerdoelen dus vaak ook allerlei onjuiste interpretaties en afleiders worden behandeld.

Leren om keuzes te maken

Dit vraagt om een andere voorbereiding op het examen en bepaalt dus ook het karakter van de “nieuwe” ADR cursus. De cursist moet getraind worden om bij een bepaalde vraagstelling keuzes te maken. En om de juiste keuze te maken moet je leren om na te denken. Door gebruikmaking van stemkastjes kan elke cursist oefenvragen individueel beantwoorden via een computersysteem.

Wil je hier meer van weten lees dan o.a. het artikel "Hoe beantwoord je ADR examenvragen?"