Examentraining via computerprogramma

Oefenen met examenvragen

Iemand die een les heeft gevolgd over een onderwerp uit het ADR, zal niet altijd direct in staat zijn om de opgedane theoretische kennis te vertalen naar verschillende situaties in de praktijk. Ook zal niet iedereen in staat zijn om een vraag kritisch en begrijpend te lezen. Toch zijn dit vaardigheden die je moet bezitten om een ADR examen met meerkeuze- en casestudyvragen met succes te kunnen afleggen.

De meeste chauffeurs zijn niet erg getraind in het lezen en het schriftelijk taalgebruik. Daarom is oefening de beste voorbereiding op het huidige examensysteem.

Door na afloop van een cursusonderwerp de vragen klassikaal te behandelen bereik ik al vele jaren een hoog slagingspercentage.

Verhogen slagingspercentage

Het slagingspercentage van ADR-opleider.nl ligt al jaren op gemiddeld 95%. Het slagingspercentage van alleen ADR Basis lag daarbij altijd rond de 90%. Ik vroeg mij al jaren af hoe ik die laatste 10% ook over de streep kon trekken.

Van passief naar actief leren

Het probleem van die laatste 10% is naar mijn mening dat deze groep meestal - bewust of onbewust - te weinig energie in het leren, concentreren en nadenken steekt.

Toetsen via computerprogramma

Om ook de 'passieve' cursisten mee te laten doen heb ik enige tijd geleden een computerprogramma aangeschaft waarmee ik direct na afloop van de behandeling van een onderwerp een toets kan laten afleggen, waaraan iedereen gelijktijdig mee moet doen. De resultaten van dit systeem zijn verrassend!

Verhoogd slagingspercentage

Door de invoering van de nieuwe trainingsmethode is ons slagingspercentage nog verder verhoogd en is ook het slagingspercentage voor de module ADR Basis boven de 95% komen te liggen.

Na een jaar dit programma te hebben gebruikt kon ik concluderen dat het systeem uitstekend werkt. In 2015 was het slagingspercentage 99%. In 2016 slaagden 10 van de 11 groepen in de weekcursus met 100%.

Inzicht in je resultaten

Doordat elke cursist de vragen via een computersysteem beantwoordt worden de individuele resultaten op de computer opgeslagen. Hierdoor worden je scores en je vorderingen bijgehouden en heb je inzicht in je goede en zwakke punten. Bij het klassikaal behandelen van de vragen kan de docent hierdoor direct inspelen op de individuele aandachtspunten.

Door deze nieuwe werkvorm wordt je nog beter voorbereid op de nieuwe manier van digitaal examen doen. Het nieuwe ADR examen kent zijn grilligheden, maar met onze vernieuwde ADR cursus proberen we daar zoveel mogelijk op in te spelen.