Ervaringen met de digitale ADR examens

Inmiddels hebben we al enige tijd ervaring opgedaan met de nieuwe ADR examens. We mogen concluderen dat de examens er niet gemakkelijker op zijn geworden. Het meest kenmerkende verschil met de oude manier van examineren is de overgang van het toetsen van algemene begripsmatige kennis via mondelinge examens naar het toetsen van specifieke, gedetailleerde kennis, d.m.v. uitsluitend schriftelijke vragen.

Aandacht voor details

Elke schriftelijke vraag licht in feite maar een klein detail op uit een examenonderwerp. Geven 15 detaillistische vragen dan wel een goed beeld over de algemene kennis van de examenkandidaat? Kan een schriftelijk examen achterhalen of een kandidaat de gevarenklassen wel kent? Zegt het iets over iemands praktische ervaring? Waarschijnlijk niet.

Het resultaat van het schriftelijk examen zegt wel iets over het denkvermogen van de kandidaat; over zijn vermogen om begrijpend te lezen; over zijn geheugen en over zijn vermogen om analytisch te denken.

Wat toetst een casestudie?

De vragen in de casestudies overlappen in principe altijd de onderwerpen in het algemene deel. Herkenning van de eigenschappen van de stof(fen) en de informatie op de vrachtbrief zijn hierbij min of meer vaste items. Ook over de kenmerking en etikettering worden vaak vragen gesteld. Omdat een casestudy bestaat uit 5 vragen over een en dezelfde lading bestaat het gevaar dat 1 fout antwoord ook doorwerkt in de andere antwoorden. Eén fout telt dan soms voor 3 fouten.

Anders opleiden

Wie de nieuwe examens al heeft gemaakt weet dat de traditionele manier van opleiden nu niet altijd meer tot het gewenste resultaat zal leiden. Kennis alleen is niet voldoende.

Tijdens onze opleiding word je daarom eerst inhoudelijk getraind en na elk onderwerp worden de mogelijke multiple choice examenvragen behandeld. Hierdoor krijg je de beste voorbereiding op de vaak toch wel lastige schriftelijke examens.