Wijziging Code 95 opleidingsplicht

 • Het aantal vrijstellingen wordt uitgebreid.
 • Van de 35 uur nascholing mag maximaal 12 uur via e-learning worden gevolgd.
 • Bij de keuze van de opleiding moet de cursus aansluiten bij de functie die chauffeurs uitoefenen.
 • Het minimum kennisniveau van alle opleidingen moet minstens vergelijkbaar zijn met niveau 2 /mbo (beroepsopleiding).
 • ADR wordt in heel Europa onderdeel van de nascholing (max. 14 uur).
 • Voltooiing opleiding kan door lidstaten verplicht worden gesteld.
 • Herhaling van een onderwerp/opleiding gedurende het 5-jarige traject is niet meer toegestaan.
 • Minstens één van de opleidingsmodules moet worden besteed aan verkeersveiligheid en rijden in extreme weersomstandigheden.
 • Praktijkuren mogen nu ook via een simulatortrainingen (milieuvriendelijk) worden gevolgd.
 • De code 95 mag nu gevolgd worden in het land waar men woont of werkt.
 • Vrijstelling code 95 voor oudere chauffeurs vervalt in 2020 (10 jarige vrijstelling.).

De wijzigingen worden van kracht in mei 2020.