ADR en code 95

Om aan de Europese vakbekwaamheidseisen te blijven voldoen moet iedere beroepschauffeur, tijdens de 5 jarige geldigheidsperiode van zijn rijbewijs C en/of D, 35 uur nascholing volgen. Van deze 35 uur moet minimaal 7 uur bestaan uit een praktijktraining, waarbij de deelnemer ten minste 2,5 uur zelf achter het stuur van een vrachtwagen moet zitten. De overige nascholingsuren kunnen worden opgebouwd met het volgen van een theoretische opleiding, cursus of training. Om mee te tellen voor de nascholing moet een lesdag ten minste 7 klokuren duren. Wanneer de nascholingspunten compleet zijn kan bij de volgende verlenging van het rijbewijs C/D de code 95 worden verlengd.

Wat is een nascholingscursus?

Elke aan het beroepsvervoer of aan de praktijk van de chauffeur gerelateerde cursus kan als nascholingscursus worden goedgekeurd. Zowel het opleidingsinstituut als de betreffende nascholingsopleiding moet zijn gecertificeerd door de CCV.

Keuze van een nascholingscursus

De nascholing is bedoeld om de vakbekwaamheid en de inzetbaarheid van de chauffeurs te vergroten en daarmee tevens de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is belangrijk om een opleiding te kiezen die zowel voor de chauffeur als voor de werkgever/opdrachtgever meerwaarde heeft.

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

In het beroepsgoederenvervoer, en met name in het distributievervoer, zal een chauffeur bijna onvermijdelijk ook af en toe met het vervoer van gevaarlijke stoffen te maken krijgen. Niet alleen chemische producten en brandstoffen vallen hieronder, maar ook bijvoorbeeld cosmetische producten, reinigingsmiddelen, verfproducten en zelfs middelen uit de voedingsindustrie kunnen soms gevaren opleveren.

Steeds meer producten vallen bovendien onder de milieugevaarlijke stoffen van het ADR.

milieugevaarlijke stoffen

Daarom is het voor de meeste beroepschauffeurs belangrijk om een ADR-certificaat te hebben. Veel werkgevers en opdrachtgevers vragen ook naar een gediplomeerde chauffeur.

De ADR cursus als nascholingscursus

Door het volgen van een ADR-cursus kunnen nascholingsuren voor de code 95 op het rijbewijs C en/of D worden opgebouwd. De opleider en de opleidingsmethode moeten door de CCV zijn gecertificeerd.

Een succesvolle methode

De meeste opleiders maken gebruik van een methode die door derden is ontwikkeld. ADR-opleider.nl heeft zelf het lesmateriaal en het lesprogramma ontwikkeld. Al jaren ligt ons slagingspercentage voor de weekcursussen boven de 95%.

Nascholing / code 95

Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een chauffeursdiploma, rijbewijs C en/of D of de Code 95-basiskwalificatie, kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

Aantal nascholingsuren

ADR opleiding Beginnerscursus Verlengingscursus
Basis 14 14
Basis + Tank 21 14
Tank 7 -

In verband met de cursusduur zijn er geen extra nascholingsuren voor cursuscombinaties met de Klassen 1 + 7.

Opleidingslocatie Veenendaal

In onze opleidingslocatie in Veenendaal worden uitsluitend ADR opleidingen gegeven.