Wat is een ADR cursus?

Een ADR opleiding is een cursus gebaseerd op de regelgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen in Europa. Met de 'ADR cursus' wordt meestal de cursus voor het vakbekwaamheidscertificaat voor de chauffeur bedoeld.

Voor wie is het volgen van een ADR cursus verplicht?

Deze cursus is verplicht voor bestuurders van voertuigen die binnen Europa gevaarlijke goederen boven bepaalde vrijgestelde hoeveelheden gaan vervoeren.

Waar leidt de cursus voor op?

De ADR cursus leidt op voor het ADR certificaat, ook wel het ADR diploma genoemd. Het ADR vakbekwaamheidscertificaat wordt behaald door te slagen voor een ADR examen bij het CBR/CCV.

Verlengen van het ADR certificaat

De geldigheidsduur van het ADR certificaat is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd.

Welke onderwerpen worden in de ADR cursus behandeld?

Wet- en regelgeving, Toezicht en opsporing, Gevaarseigenschappen, Indeling en herkenning, Documenten, Vrijstellingen, Verpakkingen, Etikettering, Samenladings- en scheidingsvoorschriften, Kenmerking voertuigen en containers, Laden en lossen, Beveiliging, Regels voor het vervoer, Uitrusting, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Maatregelen bij ongevallen, Brand en brandbestrijding.

Uit welke modules bestaat de ADR cursus?

De ADR cursussen zijn modulair opgebouwd. De hoofdmodule van de cursus is ADR Basis, oftewel de ADR stukgoed cursus. De basiscursus kan worden uitgebreid met de aanvullende modules ADR TankADR Klasse 1 (Ontplofbare stoffen) en ADR Klasse 7 (Radioactieve stoffen). Er zijn ADR cursussen voor beginners en voor verlengers.

Als je na het behalen of verlengen van het ADR Basis je certificaat wilt uitbreiden met een module Tank, Klasse 1 of Klasse 7 en moet je er rekening mee houden dat de aanvullende module gelijktijdig met de vervaldatum van het Basiscertificaat vervalt.

Hoe lang duurt een ADR cursus?

Module ADR Basis

Omdat de examens voor beginners en verlengers nauwelijks meer van elkaar verschillen (1e examens hebben 5 vragen meer) zijn ook de cursussen gelijkwaardig. Onze cursus ADR Basis duurt 3 dagen en is voor beginners en verlengers gelijk.

Module ADR Tank

Voor de module ADR Tank zijn de exameneisen en ook het aantal examenvragen voor beginners en verlengers gelijk. De cursus duurt 9 klokuren en is voor beginners en verlengers hetzelfde.

Modules Klasse 1 en Klasse 7

De modules voor de Klassen 1 en 7 zijn afzonderlijke modules met afzonderlijke examens. Net als de exameneisen en het aantal examenvragen zijn ook de lesinhoud en de lestijden voor deze klassen gelijk voor beginners en verlengers. De cursus duurt 3 klokuren per module.

Wat zijn de ADR slagingspercentages?

Al jaren ligt ons slagingspercentage voor de weekcursussen boven de 95%. Het landelijk gemiddelde voor ADR Basis ligt op ± 65%.

De ADR cursus als nascholingscursus voor de code 95

De beroepschauffeur kan de uren van de ADR cursus ook laten meetellen voor de verplichte nascholing ten behoeve van de code 95 op het rijbewijs.

Ga voor meer informatie over de aan de ADR cursus gerelateerde onderwerpen terug naar de overzichtspagina "Alles over de ADR cursus"