ADR weekcursus of ADR zaterdagcursus?

Keuzefactoren

Bij de keuze tussen het volgen van een ADR cursus op zaterdagen of op doordeweekse dagen kunnen verschillende overwegingen meespelen. Voor bedrijven zal de keuze voor een zaterdagopleiding vooral gebaseerd zijn op bedrijfseconomische redenen. Voor een chauffeur kan soms het sparen van verlofdagen een argument zijn.

Zaterdagcursus

Van de zaterdagcursus wordt wel beweerd dat je meer tijd hebt om te leren en daardoor beter voorbereid op het examen komt. In theorie is hier wel iets voor te zeggen, maar helaas blijkt dit in de praktijk anders uit te werken. Statistisch gezien zijn de examenresultaten van de zaterdagcursus slechter dan die van de weekcursus.

Deels wordt dit veroorzaakt doordat cursisten met name het leren van de ADR gevarenklassen uitstellen tot het einde van de cursus. Zij beseffen niet dat ze hierdoor een groot deel van de cursus 'missen'. Een andere factor die de resultaten nadelig beïnvloedt is de tijdsduur van enkele weken tussen het begin van de cursus en het examen. Ook is aan de motivatie van de cursisten soms te merken dat de cursus op hun "vrije" zaterdag plaatsvindt.

Weekcursus

Het voordeel van de weekcursus is dat alle opgedane kennis nog vers in het geheugen ligt tijdens het examen. Het examen wordt in principe op de dag na de laatste lesdag afgenomen.
Omdat de meeste onderwerpen van de cursus met elkaar samenhangen is het ook belangrijk dat er tussen de behandeling daarvan niet te veel tijd zit. De korte tijdsduur van de weekcursus legt bovendien extra druk op de leerprestaties.

Nieuwe ADR examens

Door de nieuwe schriftelijke/digitale examens hoeven de cursisten niet meer voorbereid te worden op een gesprek met een examinator, maar moeten zij getraind worden in het beantwoorden van multiple choice vragen. Het kiezen van het beste antwoord op een meerkeuzevraag vraagt andere vaardigheden, zoals het zorgvuldig lezen, de intentie van een vraag begrijpen, logisch redeneren, afwegen van op elkaar lijkende antwoorden enz. Behalve het voorafgaande aan de cursus leren van de gevarenklassen, doen onze cursisten over het algemeen weinig of niets aan zelfstudie. Het is meer een training op begrip dan op kennis. In de opleiding neemt de examentraining daarom een steeds belangrijkere plaats in. Omdat het hierbij vaak om heel specifieke informatie gaat is het nog belangrijker om de cursusdagen en het examen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Geen standaard planning meer voor zaterdagcursussen

Vanaf 2018 wordt de ADR zaterdagcursus niet meer in onze planning opgenomen.