Alles over de ADR cursus

Wat is een ADR cursus?

Een ADR opleiding is een cursus gebaseerd op de regelgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen in Europa. Met de 'ADR cursus' wordt meestal de cursus voor het vakbekwaamheidscertificaat voor de chauffeur bedoeld. Wanneer is deze cursus verplicht? Wat is de inhoud van de cursusonderdelen? Hoe lang duurt de cursus en hoe lang is het ADR diploma geldig? In het kort worden de belangrijkste vragen over deze cursus beantwoord.
Lees meer

Soorten ADR opleidingen

In het ADR wordt over 9 verschillende opleidingen gesproken. Behalve de 4 modules voor het ADR vakbekwaamheidscertificaat voor bestuurders van voertuigen noemt het ADR nog een aantal min of meer specifieke opleidingen en trainingen. De ADR training in het veilig werken met gevaarlijke stoffen is de basis voor verschillende opleidingen, zoals het ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’, ‘ADR voor leidinggevenden’, ‘Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (PGS-15)’ en de vele op maat gemaakte bedrijfstrainingen. Een andere verplichte ADR opleiding is de opleiding ‘Veiligheidsadviseur Wegvervoer’. Ook is een ADR training verplicht voor personen die omgaan met gegaste containers en moeten ook personen die bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen betrokken zijn een ADR training volgen.
Lees meer

Een andere Cursus gevaarlijke stoffen

Dat het ADR niet de enige bron is voor opleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen mag blijken uit de informatie op deze pagina. Opleidingsverplichtingen worden ook genoemd in de ARBO regelgeving, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS-15, de regelgeving m.b.t. vergunningen vanuit de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit (Barim), de REACH-verordening, het BRZO, de ATEX richtlijnen, het VCA programma en de branchegerichte kwaliteitsmanagementsystemen, ISO normeringen, NEN-normen enz.
Lees meer

ADR weekcursus of zaterdagcursus?

Bij de keuze tussen het volgen van een ADR cursus op zaterdagen of op doordeweekse dagen kunnen verschillende overwegingen meespelen. Voor bedrijven zal de keuze voor een zaterdagopleiding vooral gebaseerd zijn op bedrijfseconomische redenen. Voor een chauffeur kan soms het sparen van verlofdagen een argument zijn. We zetten de voor- en nadelen voor u op een rijtje.
Lees meer

Laatste ADR cursus op zaterdag

Sinds vorig jaar ben ik het aantal ADR zaterdagcursussen gaan afbouwen. Niet alleen omdat ik het voor mijzelf iets rustiger aan wilde gaan doen, maar ook omdat de CBR examens op zaterdagen op de korte termijn gewoonweg niet meer te boeken zijn. Dat de zaterdagcursus ook onderwijskundig niet mijn voorkeur had maakte het besluit om er helemaal mee te stoppen er alleen maar gemakkelijker op.
Lees meer

ADR opleiding wordt ADR training

Een ADR cursus volgen bestaat niet alleen uit het opdoen van theoretische kennis. Kennis is wel de basis die nodig is om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de wettelijke voorschriften, de gevaarseigenschappen van de stoffen en de constructie en werking van technische onderdelen. De combinatie van kennis en inzicht moet ook leiden tot praktische vaardigheden, zoals het kunnen toepassen van regels en het uitvoeren van bepaalde handelingen. Training is de beste manier om te leren en zeker ook de beste manier om je voor te bereiden op de ADR examens.
Lees meer