Hoe lang duurt een cursus ADR herhaling?

Volgens het ADR moet de verlengingscursus ten minste 2 dagen duren of ten minste de helft van de duur van de basiscursus bedragen.
Ook het aantal nascholingsuren dat voor het bijwonen van deze cursus wordt toegekend bedraagt 14 uren.

Zijn de exameneisen voor de verlenging anders dan voor de beginnerscursus?

Nee, de exameneisen zijn voor beginners en verlengers precies hetzelfde.

Waarom is de cursusduur dan toch verschillend per opleider?

Kennelijk wordt ervan uitgegaan dat de verlenger nog voldoende kennis heeft om met een “gedeeltelijke” cursus van 2 dagen te kunnen slagen. Als je voornamelijk geïnteresseerd bent in het behalen van de nascholingspunten voor de code 95 op het rijbewijs, dan is deze cursusvorm wel een optie.

Hoe wordt een “gedeeltelijke” cursus ingericht?

Meestal is het niet rendabel om een aparte cursus te organiseren voor beginners en verlengers. Daarom laten veel verkeersscholen de verlengers beginnen op de 2e dag van een 3-daagse beginnerscursus.

Missen de verlengers dan niet een deel van de lesstof?

Ja, zij missen ten minste 1/3e deel van de lesstof en de training.
Vooral omdat, door het wegvallen van het mondelinge examen, de examens anders zijn ingericht dan hun vorige examen, missen de verlengers ook een deel van de training voor het nieuwe digitale examen.

Is dit te merken in de examenresultaten?

In vergelijking met wat de slagingspercentages voor de verlenging hadden kunnen zijn zal dit zeker van invloed zijn. Desondanks zijn de slagingspercentages voor de verlengingsexamens 10 - 20% hoger dan voor de beginnersexamens. Dit komt vooral omdat bij het examen ADR Basis verlenging 5 vragen (1 casestudy) minder hoeven te worden beantwoord.