ADR verlenging

Verlenging ADR certificaat

Het ADR certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om de geldigheid van het ADR certificaat te verlengen moet een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen c.q. een herhalingstoets worden afgelegd.

Wanneer kan de herhalingstoets worden afgelegd?

Het verlengingsexamen kan al vanaf 1 jaar voorafgaande aan de vervaldatum worden gedaan. Als dit examen in het jaar vóór de vervaldatum van het certificaat wordt afgelegd gaat de verlenging in op de vervaldatum van het dan geldige ADR certificaat. Ondanks dat na 4 jaar al examen wordt gedaan behoudt het ADR certificaat zijn volledige geldigheid van 5 jaar. Om te voorkomen dat het certificaat door omstandigheden vervalt is het verstandig om ruim vóór de vervaldatum al examen te doen.

Examen ADR verlenging

Voor de ADR verlenging moet een schriftelijk/digitaal examen worden afgelegd. Voor ADR Basis verlenging moeten 20 meerkeuzevragen worden beantwoord in 40 minuten. Voor de modules Tank en de Klassen 1 en7 moeten 15 meerkeuzevragen worden beantwoord in 30 minuten. In de examens voor Basis en voor Tank is een casestudy onderdeel van het examen. Zie voor meer informatie 'Alles over het ADR examen'.

Verlengen van een buitenlands ADR certificaat in Nederland

Een buitenlands ADR certificaat kan ook in het 4e jaar worden verlengd door middel van een Nederlands ADR examen. Bij de aanvraag van het examen moet een kopie van het buitenlandse certificaat worden meegezonden. Als de examenkandidaat niet de Nederlandse nationaliteit bezit dan moet er ook een kopie van het identiteitsbewijs worden meegezonden.

Uitbreiding van het aantal ADR modules

Als je na het behalen of verlengen van het ADR Basis je certificaat wilt uitbreiden met een module Tank, Klasse 1 of Klasse 7 en moet je er rekening mee houden dat de aanvullende module gelijktijdig met de vervaldatum van het Basiscertificaat vervalt.